Tja, that's us......

  • Een Nederlands bedrijf had een roeiwedstrijd georganiseerd tegen een Japans bedrijf. De wedstrijd zou met twee achten tegen elkaar op de Schie worden gehouden. Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen.
    Toen de grote dag kwam waren de beide teams topfit. Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van 200 meter. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen en de oorzaak van de zware nederlaag moest absoluut boven water komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen.


    Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners 8 man hadden die roeiden en dat 1 man stuurde, terwijl in het Nederlandse team 1 man roeide en 8 man stuurden. De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een studie over de structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen de adviseurs ook tot de slotsom dat t